FM-200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Aşağıdaki durumlardan en az biri mevcutsa, 
FM-200 gazlı otomatik söndürme sistemleri tavsiye edilir: 

Korunacak alanda bulunan malzemenin değeri ya da iş devamlılığı açısından önemi, saniyeler içinde harekete geçecek bir yangın sistemi gerektiriyorsa.

Sprinkler sistemi, korunacak alanda bulunan malzemeye zarar verecekse. 
Korunacak alanda insan bulunmaktaysa. 
Yangın sonrası temizliği elimine edilmek isteniyorsa. 
Kolay dizayn ve kuruluma ihtiyaç varsa. 


FM-200 gazı ile korunacak hacim için gereken gaz miktarı hesaplandıktan sonra, uygun FM-200 tüpü seçilir. 

Çapraz zonlu yangın algılama sitemi ile teçhiz edilen odada gereken noktalara FM-200 boşaltma nozulları yerleştirilir. Duman dedektörlerinin aktive olması ile birlikte panelden FM-200 sistemi solenoid vanasına akım gönderilir ve tüm FM-200 gazı en 
fazla 10 saniye içinde korunan hacme boşaltılır. 


Tipik kullanım alanları: 

 Bilgisayar odaları & yükseltilmiş döşeme altları 
Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler 
Proses kontrol odaları 
Telekomünikasyon tesisleri 
Kasalar, arşivler 
Tarihi binalar 
Laboratuvarlar 

FM-200 sistemlerinin dizaynı, kurulumu ve bakımı, sertifikalı mühendis ve teknisyenlerden oluşan kadromuz tarafından yapılmaktadır. 

 

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım